Підготовка установчих документів та внутрішньої документації для господарських товариств

До основних засновницьких документів господарських товариств, що підтверджують статус юридичних осіб, відносяться статут та внутрішні положення.


Статут – надає повне уявлення про правовий статус підприємства (фірми) як самостійного господарського суб'єкта, що має всі права юридичної особи, про його внутрішній механізм управління і самоуправління, режим формування і використання майна підприємств (фірм), розпорядження його коштами і прибутком.


Внутрішні положення:
• Положення про Загальні Збори акціонерів;
• Положення про Наглядову Раду;
• Положення про виконавчі органи;
• Положення про ревізійну комісію;
• Положення про інформаційну політику;
• Кодекс корпоративного управління;
• Інші внутрішні положення (на розсуд акціонерного товариства).


Установчі документи - важливий атрибут бізнесу, що підтверджують юридичний статус товариства, тому потребують професійного підходу щодо їх підготовки.


Компанія SBC пропонує клієнтам професійну допомогу у створенні (приведенню у відповідність до вимог законодавства) статутних документів та будь-якої внутрішньої документації для господарських товариств.