Проведення реорганізації підприємств

Відповідно норм чинного законодавства України реорганізація - одна з форм припинення діяльності юридичної особи внаслідок укладання різних видів корпоративних угод.

Види реорганізаційних процесів:

Злиття - передбачає припинення діяльності двох (чи кількох) підприємств як юридичних осіб та передачу усіх їх майнових прав та обов'язків новому підприємству - юридичній особі, яка створюється внаслідок реорганізації.

Приєднання - передбачає припинення діяльності одного підприємства як юридичної особи та передачу всіх майнових прав і обов'язків до іншого підприємства - юридичної особи.

Виділення - передбачає припинення діяльності (ліквідацію) одного підприємства як юридичної особи та передачу за розподільним актом (балансом) у відповідних частинах усіх його майнових прав і обов'язків до кількох підприємств - юридичних осіб, які створюються внаслідок реорганізації. Таким чином, підприємство, що діяло до проведення реорганізації, ліквідується, а замість нього створюють два або більше нових самостійних підприємств.

Поділ - це виділення зі складу підприємства (об'єднання) структурного підрозділу (одиниці) і створення на його базі самостійного підприємства або вихід підприємства зі складу об'єднань.

Перетворення - передбачає зміну організаційно-правової форми та виду товариства. При перетворенні одного підприємства на інше до нового підприємства переходять усі майнові права і обов'язки реорганізованого підприємства.
Перетворення може передбачати ускладнення організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю може бути реорганізовано на акціонерне товариство відкритого чи закритого типу, закрите акціонерне товариство - на акціонерне товариство відкритого типу тощо) або спрощення (зворотні перетворення).

Компанія SBC надає послуги з реєстрації будь-яких змін юридичної особи, які пов’язані з реорганізацією або зміною форми власності.