Послуги

Компанія SBC пропонує своїм клієнтам ефективні рішення з широкого кола питань, пов'язаних з консультуванням щодо розвитку бізнесу та корпоративних фінансів, а саме:

• Аналіз та консультування щодо корпоративного управління;

• GR-менеджмент (взаємодія з державними органами);

• Процедури реєстрації випусків та анулювання ЦП;

• Проведення загальних зборів акціонерів;

• Підготовка установчих документів та внутрішньої документації для господарських товариств;

• Супроводження процесу ліцензування (підготовка пакетів документів, представлення інтересів клієнтів в НКЦПФР) компаній - професійних учасників фондового ринку;

• Проведення реорганізації підприємств (перетворення, виділ, поділ, злиття, приєднання);

• Підготовка та публікація інформації обов’язкової для розкриття акціонерними товариствами.