Процедури реєстрації випусків та анулювання ЦП

Порядок реєстрації випусків цінних паперів обумовлений Законом України «Про цінні папери і фондовий ринок» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі - «НКЦПФР»). Випуск цінних паперів (у тому числі акцій акціонерних товариств) підлягає державній реєстрації у НКЦПФР.

Як свідчить практика, виконавчий орган будь-якого акціонерного товариства, стикається з багатьма питаннями по виконанню рішень Загальних Зборів, кінцевим результатом яких має стати отримання Свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів з внесенням випуску цінних паперів до Загального реєстру випуску цінних паперів, та головне - отримання корпоративних прав акціонерами, шляхом внесення відповідної інформації в систему реєстру.

Фахівці компанії SBС допоможуть Вам швидко і якісно провести:

• реєстрацію випусків цінних паперів (акцій, облігацій, інвестиційних сертифікатів та ін.);
• анулювання випусків цінних паперів (акцій, облігацій, інвестиційних сертифікатів та ін.);
• збільшення розміру статутного капіталу;
• зменшення розміру статутного капіталу.

Фахівці компанії SBС оперативно та професійно проведуть консультування з питань підготовки експертизи правового статусу цінних паперів та нададуть експертний аналіз діяльності емітента цінних паперів.

Основні переваги співпраці з компанією SBС по даному напрямку:

• стратегічне планування усіх заходів щодо реєстрації випуску цінних паперів або його анулювання, що дозволяє максимально знизити всі ризики, пов'язані з проведенням даної процедури;
• безпосереднє спілкування з центральним апаратом НКЦПФР та територіальними відділеннями НКЦПФР у всіх регіонах України;
• можливість вирішення нестандартних ситуацій;
• розуміння специфіки діяльності усіх відповідальних та задіяних в даній процедурі органів виконавчої влади;
• досконале знання законодавства, що регулює діяльність на ринку цінних паперів;
• наявність кваліфікованого штату співробітників компанії, які мають великий досвід роботи в різноманітних галузях ринку цінних паперів.