Супровід процесу ліцензування компаній-учасників фондового ринку

Компанія SBC надає комплексні послуги з супроводу процесу ліцензування компаній-учасників фондового ринку:
• забезпечує формування пакету документів для отримання ліцензій;
• представляє інтереси компанії-клієнта в НКЦПФР;
• надає консультації з питань особливостей ліцензування по кожному виду професійної діяльності на фондовому ринку.


Значний досвід фахівців Компанії з оформлення ліцензій дозволяє врахувати всі Ваші побажання та надати вам оперативну кваліфікаційну допомогу при вирішенні даного питання за доступними цінами.


Компанія SBC надає послуги по супроводженню процесу ліцензування компаній за наступними видами ліцензій:
• Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність, дилерська діяльність, андерайтинг, управління цінними паперами;
• Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарної установи
• Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – управління активами інституціональних інвесторів.
• Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – організація торгівлі на фондовому ринку.


Перелік документів для ліцензування подається згідно вимог нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.