Проведення Загальних зборів акціонерів

Порядок скликання Загальних зборів акціонерів визначається Законами України «Про господарські товариства» (для відкритих та закритих акціонерних товариств) та «Про акціонерні товариства» (для публічних та приватних акціонерних товариств). Відповідно до норм цього Закону, а саме ст. 45 - загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік, якщо інше не передбачено статутом товариства.


Для забезпечення акціонерними товариствами виконання зазначених норм законодавства України фахівці компанії SBС надають наступні послуги.


Допомога емітентам в організації та проведенні зборів акціонерів, засідань
колегіальних органів:

• консультування з питань організації та специфіки проведення зборів акціонерів;
• участь у зборах акціонерів за дорученням від імені клієнта;
• консультування та експертна підтримка з питань формування складу та участі в засіданнях колегіальних органів товариства (ради директорів, правління і т.д.);
• допомога у підготовці до зборів акціонерів (контроль термінів; консультування щодо підготовки необхідних документів; збір та аналіз інформації про кандидатури, запропоновані на голосування і т.п.);
• допомога у вирішенні спірних питань до, під час і після зборів акціонерів;
• консультування та експертна допомога в оскарженні рішень зборів акціонерів;
• представлення Клієнту матеріалів, підготованих спеціалістами компанії SBC про підсумки зборів акціонерів;
• представлення Клієнту матеріалів, підготовлених спеціалістами компанії SBC (аналіз порядку проведення зборів акціонерів і рішень, прийнятих зборами акціонерів, рішень ради директорів, процедури емісій випусків цінних паперів, порядку створення компанії, аналіз порушень, допущених при проведенні зборів).