Підготовка та публікація інформації обов’язкової для розкриття акціонерними товариствами

Розкриття інформації - обов'язкова умова господарської діяльності акціонерного товариства. «Прозорість», яка вимагається від публічних акціонерних товариств необхідна як для залучення інвесторів та забезпечення прав акціонерів, так і для здійснення державного контролю за фінансовими операціями в акціонерних товариствах.


В процесі своєї діяльності акціонерне товариство надає інформацію широкому колу осіб у певних випадках і за певними підставами. Вимоги законодавства про розкриття інформації акціонерним товариством можна умовно розділити на дві частини:
• вимоги щодо публічного розкриття інформації
• вимоги про надання інформації за запитами заінтересованих осіб.


Компанія SBC забезпечує публікацію обов’язкової для розкриття інформації клієнтів у наступних офіційних виданнях:
• «Бюлетень. Цінні папери України» - щоденне офіційне видавництво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
• «Фондовий ринок. Київ»;
• «Фондовий ринок. Київщина».